Toespraakje COC 2013

Dames-Freondinnen,Friesland om jezelf te zijn

Welkom dames, bij de openingswandeling van het Damespad Friesland.

Aan mij de eer namens het COC deze eerste wandeling hier in Sneek te openen

Dit mooie initiatief werd in 2001 door Rita Zwaan in Noord-Holland opgestart. Nu 12 jaar later en 8 provincies verder heeft ook provincie Friesland een Damespad.

Daar zijn we blij mee en het organisatiecomité zeer erkentelijk voor.

Een mooie sportieve manier om elkaar te ontmoeten (weer eens wat anders dan in een kroeg)een wandeling met een culturele knipoog. Ook vanuit COC-Friesland zijn we blij met dit initiatief omdat wij iedere vorm van ontmoeten toejuichen. Vandaag in de eerste plaats voor vrouwen, voor ons Dames! Het is voor COC Friesland dan ook vanzelfsprekend dat wij het Damespad sponsoren. Ik wens jullie namens COC-Friesland een fijne wandeldag toe. Geniet van Damespad Fryslân, geniet van Sneek en van ‘ ûs mooie pompeblêdje’. Ik zeg Dames-Freondinnen: ‘it gjit oan’ 18 km lang wandelen en ontmoeten. En vergeet niet waar het vandaag allemaal om gaat: “op een Damespad loop je nooit alleen”

Wiekie Gorter

vz Raad van Bestuur COC Friesland