15 Spraakmakende vrouwen in Drenthe

1. Aleida Gerridina Kramer (1836 -1902)

Aleida was enige erfgename bij het overlijden van haar vader in 1873 en erfde een enorm vermogen. Ze was ongehuwd en had geen kinderen. In haar laatste wil bepaalde zij dat haar vermogen ging naar het Gasthuisfonds en naar de Stichting voor zieken, armen, behoeftigen en gebrekkigen, waaraan zij dan ook de naam “Aleida Kramerstichting” gaf. Dankzij Aleida Kramer is er een ziekenhuis in Coevorden gekomen, waar de hele regio vele jaren gebruik van heeft gemaakt. (Inmiddels een vierentwintiguurskliniek). Op de plaats van het voormalige hoofdgebouw is een nieuw verpleeghuis gekomen met de

2. Johanna Hindrika Bergmans-Beins (1879 – 1948)

Dochter van een molenaar te Borger. Schrijfster. Zij was de eerste vrouw in de Provinciale Staten van Drenthe en was hierdoor roldoorbrekend.

3. Henderika Alberdina van Riel-Smeenge (1879 – 1958)

Onderwijzeres. Zij droeg veel bij tot de stichting van landbouwhuishoudscholen en was een hartstochtelijk voorvechtster van de vrouwenemancipatie. Haar zoon was de bekende VVD –politicus Harm van Driel.

4. Johanna Theodora Regina van Balsvoort (1896 – 1991)

Onderwijzeres, dichteres. Schreef romantische gedichten en woonde samen met haar vriendin, de onderwijzeres Derkien Baving (1904-1982).Actief in het verenigingsleven in Rolde.

5. M. Vasalis (1909-1998)

Dichteres en kinderpsychiater (in Assen en Groningen) Vasalis is de Latijnse vertaling van haar eigen meisjesnaam Leenmans. Schreef een schat aan gedichten waarbij een schijnbaar banaal gegeven leidt tot een flits van inzicht Er zijn vergevorderde plannen om een speciale Vasalis-tuin aan te leggen in haar laatste woonplaats Roden.

6. Ida Laura Veldhuijzen van Zanten (1911 – 2000)

Vliegenier. Ida Veldhuyzen van Zanten was bezeten van vliegen. Om de Duitse vernedering te wreken trok ze in 1943 naar Engeland, waar ze vliegtuigen bestuurde voor een hulpafdeling van de Royal Air Force. Zij kreeg als opdracht de vliegtuigen van de fabrieken naar de squadrons, te vliegen, zodat ze voor de piloten van de RAF gereedstonden. Dikwijls heel slechte toestellen en de omstandigheden waren zeer riskant. Ze werd samen met vier anderen opgeleid, twee daarvan zijn omgekomen en haar vriendin, een Amerikaanse, heeft een heel zwaar ongeluk gehad. Het heeft nog tot 1946 geduurd voor zij weer terug in Nederland was. Er was toen weinig aandacht voor haar verhaal. Herinneringen deelt ze met andere engelandvaarders.

7. Tineke Schilthuis (1921)

Prominent PVDA-lid en eerste vrouwelijke Commissaris van de Koningin in Drenthe (1974-1982). Tijdens haar periode als commissaris speelden o.a.de Molukse kwesties: de treinkaping bij Wijster en bij De Punt en de gijzeling van een school. De gijzeling op het provinciehuis in Assen (1978) was speciaal op haar gericht maar ze wist door een raam aan de gijzeling te ontkomen.

8. Wilhelmina Fransisca Johanna Bakker – van Rutten (1923)

Geb. in Rotterdam Voorvechtster van vrouwenemancipatie in Emmen. Gemeenteraadslid en lid van Provinciale Staten. Van beroep voorlichtster in seksuele opvoeding. Beijverde zich voor de aanstelling van een opbouwwerker voor het COC.(Drenthe heeft geen eigen COC-afdeling)

9. Gé Amoureus-Mulder (Annen 1933)

Bestuurster. Was zeer actief betrokken bij de oprichting van het Vrouwennetwerk te Drenthe. Richtte op haar 60e de zomerschool voor Senioren op en maakte lange tijd deel uit van RTV Drenthe.

10 Aleida Digna Rensen-Oosting (Emmen 1938-2016)

Noorder Dierenpark Emmen. Werd in 1970 door Harm van Riel overgehaald terug te keren en met haar man de dierentuin over te nemen; Toen het dierenpark in 1970 in financiële moeilijkheden verkeerde en door haar vader, de oprichter, gedesillusioneerd verlaten was heeft zij samen met haar echtgenoot Jaap een ambitieus vernieuwingsprogramma opgezet. Met groot gevoel voor publiciteit, o.a. door frequent op te treden bij Willem Duys, leverde zij het Noorder Dierenpark een grote bekendheid op. Vele prijzen wist zij in de wacht te slepen: o.a. de Award of Excellence (toerisme) in 1990 en de titel zakenvrouw van het jaar in 1991. Zij vervulde  vele bestuursfuncties (o.a. voorzitter van de Stichting Het Drents Landschap) en overleed op  20 december 2016.

11. Elka Gaarlandt (1940 – 2006 )

Drentse zwemster met een handicap. Dochter van de bekende verzetsstrijder K.H. Gaarlandt. Moest in WO II vluchten naar Deventer en liep bij een bombardement een dwarslaesie op. In een revalidatiecentrum leerde ze zwemmen. Ze bleek in haar klasse een absolute topper op de 50 m rugslag. Bij de wereldspelen voor gehandicapten in Tokio en Rome behaalde zij eremedailles.

12. Rita Eggens (1941)

Zangeres, pianiste/organiste van het dansorkest The Musical Brothers . Ze vormde met haar zus het duo De Rosita’s. Zette op 18-jarige leeftijd een eigen accordeonmuziekschool op. In 1971 begon ze een eigen trio, Rita and the Playboys en was een veel gevraagd musicus. o.m. Live-LP Drents Liedjesfestival De Tamboer Hoogeveen (1983).

13. Hanja Maij-Weggen (Emmen 1943)

CDA-Prominent en EU politica. Ze was voorzitster van de Nederlandse vereniging Dieren-bescherming 1999-2001 en is een vooraanstaand lid van de Wereldorganisatie Dierenbescherming. In 2003 verliet ze Drenthe om Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant te worden.

14. Hilly Gankema (1946)

Topatlete bij athlethiekverenigng De Sperwers te Emmen. Hilly is nog steeds mederecordhoudster op de 4 x 200 meter estafette. Bij haar club De Sperwers bezit zij nog steeds enkele clubrecords.

15 Marga Kool (1949)

Schrijfster. Dijkgraaf van waterschap Reest en Wieden. Zet zich in voor de Drentse taal en cultuur. Werkte mee aan de vertaling van dichteres Vasalis in het Drents en vertaalde ook gedichten van Rainer Maria Rilke in het Drents. Schrijfster van Een kleine wereld (2010)

Twee Drentse supervrouwen

Sijke Jonkman en Bertha Kleef zijn al meer dan tien jaar het gezicht van het Damespad Drenthe en al heel veel jaren meer de drijvende kracht achter de regionale Groep 7152 in Drenthe, de vrijwilligsterorganisatie voor en door lesbische vrouwen. Drenthe mag trots zijn op deze supervrouwen.