Damespad Friesland 2014

DAMESPAD FRIESLAND VIERT HAAR 1e VERJAARDAG OP ZONDAG 18 MEI 2014

Een roze feestje in Sneek van het Friese Damespad.  ONTVANGST vanaf 10.30 uur met koffie/thee
Restaurant  De Daaldersplaats, Stationstraat 66 8601 GG SNEEK

Feestelijke ontvangst door de vrouwen van het Friese Damespad
Inschrijving en koffie/thee met een dûmke


Welkom door Nea Terpstra

Welkom vrouwen op de 1ste verjaardag van Damespad Friesland hier in Sneek. Welkom aan alle bekende en aan alle onbekende gezichten. Voel je vooral thuis. Welkom aan jullie allemaal namens onze Friese commissieleden Minke, Jeanette, Rennie, Geppie en mijn naam is Nea.  Een speciaal welkom aan Rita Zwaan, oprichtster van Stichting Damespad en aan Wiekie Gorter, voorzitter van de Raad van Bestuur van COC Friesland.
Een verjaardag vandaag omdat het Fries Damespad (9de in de rij van damespaden in Nederland) nu 1 jaar is geworden.  Wat kun je eigenlijk als eenjarige zoal? We kunnen inmiddels op eigen benen staan en we kunnen al heel aardig los lopen, we werken aan onze netwerken met Damespaden in andere provincies en met het COC Friesland. We proberen met andere vrouwen die van vrouwen houden vooral ZICHTBAAR te zijn. Niet alleen altijd, maar vooral ook vandaag.  Laat zien wie je bent, ontmoet elkaar en wees trots op wie je bent, hoe verschillend we allemaal ook zijn. Hoe dubbel zichtbaarheid ook kan zijn, las ik vorige week in een krantenbericht, dat ik jullie graag wil meegeven.  “Burgemeester Jan van Zanen van Utrecht heeft zijn excuses aangeboden aan de lesbische politicologe en columniste Monique Samuel. Van Zanen zei tijdens het Bevrijdingsfestival toen hij hoorde dat ze op vrouwen viel: ” Wat zonde, wat zonde”. Monique Samuel vond dat “denigrerend en kwetsend” en van Zanen geeft haar nu gelijk en biedt zijn excuses aan, met de toevoeging dat ze een ‘mooie vrouw’ is.   (ANP) Met dit stralende weer maken we er met elkaar een stralende dag van. In sportieve sfeer, al wandelend door Sneek en omgeving, al fietsend door weiden en langs meren en dorpen, al varend door Sneek en op het Sneeker Meer. Vrouwen van dichtbij en ver gekomen, ik wens jullie en mijzelf een fantastische 1ste verjaardag van het Fries Damespad toe.

Felicitaties door Wiekie Gorter, voorzitter  COC Friesland.

Dames en Freondinnen,
Allereerst gefeliciteerd met deze 1ste verjaardag van het Friese Damespad. En wat een prachtig zomers wandelweer vandaag, beter dan vorig jaar.  Rita (Stichting Damespad.nl)  ook jij gefeliciteerd met deze eerste verjaardag van het Friese Damespad.  Ik heb nog even een blik op de site van het Damespad geworpen. De verhalen en de foto’s geven een leuke impressie van de wandeling van vorig jaar. Helaas vertelt het ons niet welke leuke nieuwe en spannende contacten er gelegd zijn. Wel las ik over de verrukking van een paar wandelaars over de ontdekking van de Potten op het Damespad. Het zal toch geen potentiële bedevaartsplek gaan worden? 
Het zal jullie niet zijn ontgaan dat COC Friesland momenteel in zwaar weer zit. Als het Gedeputeerde Staten behaagt, zullen met het verplaatsen van het Sociaal Domein de maatschappelijk taken verschuiven naar gemeentes. Het is een nobel streven om de belangenbehartiging van LHBT onder te brengen bij de “mienskip”. Helaas is de praktijk weerbarstiger, gemeentes hebben hun handen vol aan de transitie van Zorg en Welzijn. Seksuele diversiteit en belangenbehartiging LHBT komt in dat woordenboek niet voor. Wij doen momenteel ons uiterste best de fracties te bewegen om een motie in te dienen tegen het voornemen van Gedeputeerde Staten, maar de uitkomst blijft ongewis.
Het is niet mijn bedoeling hier nu een zielig verhaal af te steken over het voortbestaan van COC-Friesland en de mogelijke impact op de mooie taken die wij voor de provincie vervullen. Het verheugt  mij des te meer dat het Damespad Friesland een succes is. Het is weliswaar geen maatschappelijk initiatief, maar (geïnspireerd door het Songfestival): wanneer de Conchita’s onder ons gaan deelnemen aan een wandeling op het Friese Damespad dan hebben wij in culturele zin een deel van onze LHBT taak geborgd. Hoe mooi is dat! 
Lieve dames, opnieuw vandaag een wandeling met veel ontmoetingen, potentiële vriendschappen en het roze pompeblêdje. Zet deze traditie voort, wandel met genoegen, geniet wederom van het Friese Damespad en haar mooie Potten! En waar ging het allemaal ook al weer over? Op een Damespad loop je nooit alleen! Veel plezier vandaag en oant sjen!

 De Wandeling

Dit jaar gaan we het Damespad “andersom” lopen en we beginnen bij het eind. Jeanette heeft de wandeling “andersom” op papier gezet. Dat viel nog niet mee, maar het resultaat was verrassend leuk. Langs de Snekertrekvaart (de Zwette)  beroemd van de elfstedentocht, lopen we Sneek uit, richting Goënga.  We komen langs “onze” camping Pasveer en Rita vreest dat de wandeling voor haar hier moet eindigen vanwege een loslatende zool van haar  wandelschoen. We komen op het geweldige idee om de zool met een veter vast te binden en door het profiel heen te geleiden. Het werkt en Rita kan de tocht op haar schoenen uitwandelen. Alleen de 18 km gaat het nu niet worden. Omdat er te weinig lange afstandswandelaars zijn besluiten we om gezamenlijk tot aan de Potten te lopen en daar een ophaaldienst te regelen voor wie het laatste stukje per auto wil afleggen.

Onderweg zien we oogstrelend Fries stamboekvee, ranke paarden, weelderige bermen, een oud kerkje met een ode aan hen die volhardend in de leer der Apostelen zijn geweest. We lunchen op goed ingerichte kluunplekken en lopen richting de Potten. Daar staat onze hoofdpot ons al op te wachten met een slokje Beerinnedrank van de Weduwe. Daar zijn we net aan toe.

Fietstocht

Vijf vrouwen en een hond gaan Friesland per fiets ontdekken. In Sneek hangt de vlag uit. Dat blijkt toch niet voor ons te zijn, maar voor koningin Màxima. De fietsgroep komt natuurlijk ook langs Bolsward, een van de elf Friese steden, beter bekend als de geboorteplaats van Minke en haar zusje Jetty. In 1980 verwoestte een brand de middeleeuwse Broerekerk. In 2006 werd het glazen dak aangebracht. Een voorbeeld van een zeer geslaagd eigentijds herstel.

De Boottocht

Het scheelde maar een haar of Gerda had de boot gemist. Een loopje naar de parkeerplaats werd haar bijna noodlottig, want de groep vertrok zonder haar. Tot haar geluk moest de schipper nog even wachten op een andere groep. Zo kon zij toch genieten van het mooie Friese land en de gezelligheid van vriendinnen. De gezagvoerder, die een grotere groep verwacht had,  had opdracht gegeven om iedere 10 minuten langs te komen om te vragen of de dames nog wat wilden nuttigen. Om er toch even vanaf te zijn koos Gerda een Friese lekkernij en besloot daar heeeeel lang over te doen.

Napraten met muziek op Daaldersplaats

Als we terugkomen klinkt er vrolijke jazzy muziek op de Daaldersplaats. Daar worden we allemaal blij van en we laten ons zelfs overhalen tot een dansje. 
 

 Afscheid

Als we allemaal verteld hebben hoe ons Friese Damespaddagje in Sneek ons bevallen is nemen we afscheid van elkaar met een laatste toost . Bedankt Geppy, Jeanette, Nea, Minke en Rennie voor deze inspirerende dag. We houden contact en tot volgend jaar.

Het diner voor de liefhebbers

Wa’t har eigen paad giet, kin troch nimmen ynhelle wurde. (Wie haar eigen weg gaat. kan door niemand worden ingehaald)

Plannen voor 2015:

Minke, Rennie en Nea gaan er voor. Als datum is voorlopig vastgesteld: zondag 17 mei 2015. Waar gaan we wandelen? Dat blijft nog even een verrassing.  Maar een ding is zeker

…….op een damespad wandel je nooit alleen ……. 

–  FOTOGRAFIE & COACHING, Leeuwarden: www.fotofriesland.nl 
–  COC FRIESLAND, Leeuwarden: cocfriesland.nl
–  CAMPING PASVEER, Sneek:  www.campingpasveer.nl 
–  SANDRA DE COCQ:  www.decocq-coach.nl
–  BUREAU LAND  & Partners : www.bureauland.nl

Kijk voor informatie op de advertentiepagina op deze site