Damespad Friesland 2017

Fries Damespad 14 mei 2017 viert feest in Wijnjewoude (Wynjewâld)

Programma
Om 11.00 uur verzamelen en welkom Hotel-Restaurant De Stripe, Duerswâld 23 te Wijnjewoude.  Tel. 0516-541215. Zie ook  www.destripe.nl

Wandelen en fietsen

  • Korte wandeltocht ca. 10 km. Het begin- en eindpunt is Hotel-restaurant De Stripe, onderweg is er géén horecagelegenheid, dus neem je eigen proviand mee.
  • Lange wandeltocht ca. 20 km. (De eerste 10 km. is gelijk aan de korte wandeling. Behalve “De Stripe” halverwege is ook hier onderweg verder geen (andere) horecagelegenheid. We wandelen in de vorm van een 8: startpunt, halverwege en eindpunt is dus “De Stripe”.
  • Fietstocht van ca. 35 km. Met knooppunten wordt de route aangegeven. We komen langs o.a. Olterterp, Beetsterzwaag en Bakkeveen.

Slotborrel op het Damespad Friesland
Bij terugkomst van de tochten (vanaf een uur of 4) drinken we gezamenlijk een borrel op het Damespad Friesland. Wil je gezellig blijven eten dan kan dat in: Hotel-Restaurant De Stripe. Opgave hiervoor kan op zondagmorgen bij entree.  

Zondag 14 mei Damespad Friesland 

2017DPFR01 (2)

Spannend was het: of het weer meewerkte, of er dames kwamen en wie…Gelukkig waren de weergodinnen ons goed gezind.

De organisatie (Akke, Ans, José en Minke)  had geregeld dat we in het restaurant een eigen zaaltje hadden met aansluitend terras.

 

 

Het was op 14 mei prachtig weer en zo konden de dames bij de ontvangst ook mooi op het terras zitten voor een lekker bakje koffie en een stukje oranjekoek erbij (2x).Toen alle zich aangemelde vrouwen (zo’n 20) aanwezig waren heeft Minke het welkomstwoord gedaan.

Minke Damespad Friesland: Het is leuk om te organiseren, maar zonder deelnemers kan het feest niet slagen. Jammer dat de Moeder aller Damespaden er vandaag niet bij kan zijn. Ze heeft de wijk naar het Oostblok genomen voor een cultureel verblijf, wat haar overigens ook van harte is gegund.
(Commentaar Rita:het was een moeilijke keuze, maar volgend jaar ben ik weer van de partij hoor!) 

2017DPFR02

 

Akke heeft uitleg gegeven over de routes, die zij had uitgezet: een fietsroute en een korte – en een lange wandelroute. Iedereen koos voor de korte route, misschien ook wel met in het achterhoofd de dreigende buien aan het eind van de middag (of nog moederdagactiviteiten).

 

Voor de fietsroute had Akke gebruik gemaakt van knooppunten, waarmee je van het ene bordje naar het andere bordje met getal fiets, zodat je niet elke keer van de fiets hoeft om de route te bekijken. De 3-4 dames die deze route fietsten waren zeer tevreden.2017DPFR05

2017DPFR03

 

Ook de wandelaarsters genoten van een prachtige tocht over de heide, door het bos en langs het water. Een korte pauze werd gehouden boven op een uitzichtpunt en later nog in het prieeltje bij de Freulevijver. Wat een toeval, daar troffen de wandelaarsters de fietsters! Dat was een hartelijk weerzien. We hadden elkaar al zolang niet gezien….!

 

 

 

2017DPFR04Het laatste deel voerde o.a. nog langs een oud kerkje met verschillende bouwstijlen.
Akke kon ons daar alles over vertellen.

2017DPFR06

De lucht dreigde, een schip met zure appels was onderweg. We vervolgden onze weg naar het eindpunt, restaurant de Stripe. Daar stonden “onze” stoelen nog netjes in een kring klaar, zoals we ze hadden achtergelaten, leek het.

2017DPFR07
We hebben het nog droog gehouden (op een enkel spatje na, dat met de paraplu te keren was). En zo konden we ons slotborreltje nog buiten op drinken! Daarna nam een deel van de dames afscheid  en de rest, zo’n 10 dames, bleef dineren: soep, hoofdgerecht en een ijsje na (of koffie).

Tijdens het hoofdgerecht brak de bui pas echt los! Wat waren we blij, dat we deze dag droog door het prachtige gebied rond Wijnjewoude hebben kunnen wandelen en fietsen.
Tot volgend jaar in het mooie Friesland!  
Akke, Ans, José en Minke
meer info: damespadfriesland@gmail.com

Men moat fier rinne om it better te krijen

Logo-alg.Op een damespad loop je nooit alleen!