Friesland

Pluim voor Halbe

In de Leeuwarder Courant en in het Dagblad van het Noorden is op 15 juli j.l. een groot informatief artikel verschenen over het Friese Damespad rond Sneek. Daar zijn we blij mee want we hadden ons al afgevraagd hoe het kon dat de grote Friese kranten geen aandacht hebben besteed aan de opening van het Damespad Friesland in 2013. Halbe Hettema, redacteur Leeuwarder Courant en  verslaggever natuur, landschap en duurzaamheid, heeft er een mooi artikel van gemaakt.  Daarom een pluim voor Halbe. Gooi de krant niet meteen bij de oude kranten maar maak deze zomer eens een mooie wandeling rond Sneek. 

Fleurich en frij kuierje yn Fryslân

damespadLC

damespadDvhN

 

Fotoverslag Wijnjewoude Damespad Friesland

Damespad Friesland  vierde haar feest op zondag 14 mei in Wijnjewoude (FR) 

Men moat fier rinne om it better te krijen!

DPFriesland (2)Zie het fotoverslag in het fotoalbum Damespad Friesland
Meer info bij Minke: damespadfriesland@gmail.com

Tot volgend jaar op het Damespad in Friesland!
 
Akke, Ans, José en Minke 
Op een damespad wandel je nooit alleen